Гражданска инициатива в ЕС: подкрепа онлайн – технически спецификации

В Официален вестникРегламент № 1179/2011 за технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн за  гражданската инициатива

Когато изявления за подкрепа се събират по електронен път, системата, използвана за тази цел, трябва да удовлетворява някои изисквания за сигурност и технически изисквания.

Система за събиране на изявления за подкрепа онлайн по смисъла на Регламент (ЕС) № 211/2011 е информационна система, състояща се от софтуер, хардуер, хостинг среда, бизнес процеси и служители за изпълнение на събирането на изявления за подкрепа онлайн.

Организаторите на граждански инициативи, като администратори на данни, следва, когато събират изявления за подкрепа онлайн, да прилагат техническите спецификации, определени в настоящия регламент.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s