Закрила на децата в цифровия свят

В Официален вестниксъобщение за доклад  Закрила на децата в цифровия свят на Европейската комисия за прилагане на Препоръка (1998).

Потребителите и особено децата  използват вече медиите по коренно различен начин и в това отношение е налице непрекъснато развитие. Медиите във все по-голяма степен се използват от децата чрез мобилни устройства, включително (онлайн) видеоигри, а в интернет има все повече медийни услуги по заявка. Налице е един нов феномен — социалните мрежи.

Тези нови тенденции предлагат много възможности , но също
така поставят някои предизвикателства по отношение на защитата на децата в цифровия свят.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s