Програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа

В Официален вестник – съобщение за Програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа.

Въпреки трудната обстановка на пазара на труда в условията на икономическа криза, висшето образование е разумен избор. Все още обаче европейските институции за висше образование не използват изцяло възможността да играят своята роля в обществото.

Европа вече не играе водеща роля в световната надпревара за знания и таланти, а в това време страните с бързоразвиващи се икономики рязко увеличават инвестициите си във висшето образование. ЕС продължава да изостава по отношение на дела на научните изследователи в общата работна сила: те представляват 6 %, в сравнение с 9 % в САЩ и 11 % в Япония.  Икономиката, основана на знания, се нуждае от хора с подходящ набор от умения: както общоприложими умения, така и електронни умения за дигиталната епоха.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s