Съд на ЕС: блокиране и филтриране при р2р трафик | Scarlet v SABAM

По дело С-70/10 Scarlet v SABAM   Cour d’appel de Bruxelles поставя на Съда въпроса дали правото на Съюза и по-специално Хартата на основните права позволяват национална юрисдикция  да задължи интернет доставчик да въведе системи за филтриране и блокиране на електронните съобщения,   предоставяни  по-специално чрез софтуери peer-to-peer.

В основата на това дело е спор между Scarlet Extended SA, доставчик на интернет услуги и SABAM, белгийско дружество за управление на авторски права, което отговаря за предоставянето на разрешения за използване от трети лица на музикални произведения на автори, композитори и издатели.

През 2004 година SABAM стига до извода, че интернет ползвателите, които използват услугите на Scarlet,  изтеглят от интернет  без разрешение и без да заплащат за авторските права  фигуриращи в каталога на SABAM произведения посредством мрежи „peer-to-peer“ (средство за споделяне на съдържание, независимо, децентрализирано и снабдено с напреднали функции за търсене и изтегляне).
По искане на SABAM председателят на Tribunal de première instance de Bruxelles (Белгия) разпорежда на Scarlet, в качеството му на доставчик на интернет услуги, да преустанови тези нарушения на авторското право,  като направи невъзможна всякаква форма на изпращане или приемане от неговите клиенти посредством софтуери „peer-to-peer“ на електронни файлове, възпроизвеждащи музикално произведение от репертоара на SABAM, като в противен случай ще му бъде наложена периодична имуществена санкция.

В заключението си Генералният адвокат предложи на Съда да обяви, че правото на Съюза не допуска приемането на подобна мярка.

В решението си от днес  Съдът   установява, че

 • въпросното разпореждане задължава Scarlet да упражнява активен контрол на всички данни на всеки от своите клиенти, за да предотврати всяко нарушение на права върху интелектуалната собственост. Следователно разпореждането налага упражняването на общ контрол, който е несъвместим с Директивата за електронната търговия.
 • подобно разпореждане би довело до типично нарушение на свободата на стопанската инициатива на Scarlet, тъй като би го задължило на свои собствени разноски да въведе сложна, скъпо струваща и постоянно действаща информационна система.
 • системата за филтриране може да засегне и основните права на неговите клиенти, а именно правото им на защита на личните данни,   защитено от Хартата на основните права на Европейския съюз. Това разпореждане би предполагало систематичен анализ на цялото съдържание, както и събирането и идентифицирането на IP адресите на ползвателите, които са започнали изпращането на незаконното съдържание в мрежата, като тези адреси са защитени лични данни.
 • разпореждането създава опасност от нарушаване на свободата на информация, тъй като е възможно тази система да не разграничава в достатъчна степен незаконното от законното съдържание, така че прилагането ѝ може да доведе до блокиране на съобщения със законно съдържание.

Ето защо Съдът отговаря, че правото на Съюза не допуска разпореждане, постановено срещу доставчик на интернет услуги да въведе система за филтриране на всички електронни съобщения, пренасяни посредством предлаганите от него услуги, която да прилага без разграничение към всички свои клиенти, превантивно, изцяло на свои разноски и без ограничение във времето.

Прессъобщение на Съда

Tagged

5 thoughts on “Съд на ЕС: блокиране и филтриране при р2р трафик | Scarlet v SABAM

 1. Гражданинченце от Държавище says:

  Това ли е ‘Independence Day’?!? Точно месец преди Коледа!
  8)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 2. Епохално Решение!!!

 3. Макар и с два дни закъснение, благодаря за отличната новина. 🙂

 4. Редовен читател says:

  До 4. Не е само новина (ед.ч.). А поредица, която започна… 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: