Съд на ЕС: може мивката да не е само за измиване на ръцете

В Официален вестник на ЕС – съобщение за решение на Съда по дело C‑381/10 с предмет преюдициално запитване, отправено   от Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Австрия).

С акт от 10 март 2010 г. Landeshauptmann von Wien разпорежда на жалбоподателя в главното производство да монтира в тоалетната за персонала на стопанисвания от него обект мивка с течаща топла и студена вода, с дозатор за сапун и дозатор за хартия за хигиенно подсушаване на ръцете. Също така се изисква крановете за водата да не се задействат ръчно.

В рамките на производството по обжалване на този акт запитващата юрисдикция  си поставя въпроса дали с понятието „мивка“ по смисъла на Регламента се обозначава всяко съоръжение, което е свързано с тръбата за топла вода и позволява да се почистват ръцете, или дали — предвид текста на точка 4 на немски език, в който се употребява понятието „Handwaschbecken“ [мивка за измиване на ръце] — тази разпоредба изисква мивката да е предназначена единствено за измиване на ръцете. Освен това тя си поставя въпроса дали тази точка позволява да се изисква мивката и съоръжението за подсушаване да се задействат без контакт с ръцете.

Съдът реши:

Регламентът не изисква мивката по смисъла на тази разпоредба да бъде предназначена единствено за измиване на ръцете и кранът за водата, както и съоръжението за подсушаване на ръцете да бъдат използвани, без да е необходим контакт с ръцете.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s