Съвет: Културни и творчески умения. Цифровизация на културата

В частност, Съветът приканва държавите да работят за развитие на културните и творческите умения, което би имало ключова роля за постигане на целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението (“ET 2020”), по-специално на четвъртата стратегическа цел ( Разгръщане на творчеството и иновациите, включително предприемачеството, на всички нива на образование и обучение).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s