Обществена мисия: BBC

Точно според изискванията на ЕС  ВВС прилага тест за обществена значимост (Public Value Test) преди въвеждане на всяка нова услуга или при прекратяването й (предварителна  и последваща оценка).

С ново допълнение на споразумението между ВВС и регулатора се разширява ролята на регулатора при извършването на оценките,  като се признава експертизата на регулатора.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s