Съд на ЕС: за закрилата на футболните календари – и не само

В производство пред Съда на ЕС – дело C‑604/10 Football Dataco Ltd  – се иска произнасяне относно възможността за закрила на календари за първенство по футбол.

Дружествата Football Dataco Ltd и др.   организират английските и шотландските футболни първенства. Във връзка с това те изготвят и правят достъпен за обществеността списъка на всички футболни срещи, които ще се играят всяка година в рамките на тези първенства. Ответната страна, Yahoo! UK Limited и др.   използва въпросните футболни календари, за да представя новини и информация и/или за да организира залагания.

Football Dataco и др. искат Yahoo и др. да заплатят такси за използването на изготвените от тях футболни календари. Те твърдят, че тези календари се ползват със закрила.

През 2004 г. Съдът е постановил, че тези календари по принцип не могат да се ползват от закрила въз основа на така нареченото право „sui generis“, предвидено в Директива  96/9/ЕО за правна закрила на базите данни.  Това, което трябва сега да се установи, за да се допълни правната рамка, е дали и при какви условия е приложима закрилата на авторското право.

Запитващата юрисдикция отправя запитване към Съда как следва да се разбира изразът „базите данни, които с оглед на подбора или подреждането на съдържанието им представляват собствено интелектуално творение на автора“.

Не се спори, че дори да се състои от обикновен списък с футболни срещи, футболният календар трябва да се разглежда като база данни.

Заключението на Генералния адвокат:

Закрилата, основана на авторското право, е ориентирана основно към структурата на базата данни, т.е. към начина, по който тя е конкретно създадена от своя автор чрез подбора на съдържанието, което следва да се включи, или начина на неговото оформление. Освен това в член 3, параграф 2 ясно е уточнено, че предвиденото в същия член авторско право „не се разпростира върху […] съдържание[то]“ на базата данни, което може да бъде самостоятелно закриляно с авторско право, но това не е направено, защото съдържанието е включено в закриляна база данни. В съображение 15 се отбелязва, че авторскоправната закрила „обхва[ща] структурата на базата данни“.

Закрилата „sui generis“ е просто правото да не се допуска извличане и/или повторно използване на съдържанието на базата данни. Това право е предвидено не за закрила на оригиналността на базата данни сама по себе си, а за компенсиране на усилията за събирането, проверката и/или оформлението на съдържащите се в нея данни.

С други думи, в зависимост от случая база данни може да бъде закриляна само от авторско право, само от правото „sui generis“, от двете права или пък от нито едно от правата.

Закрилата на авторското право зависи от това дали за базата данни са характерни  творчески  елементи, а не е достатъчно създаването ѝ да изисква труд и умения.

База данни може да бъде закриляна от авторското право  само ако тя е оригинално интелектуално творение на своя автор. За целта не може да бъде взета предвид дейността по създаването на данните. Когато става въпрос за футболен календар, определянето на всички елементи за всяка отделна среща представлява дейност по създаване на данни.

Посочената директива не допуска националното право да признава авторскоправна закрила на база данни, която не отговаря на посочените в член 3 от Директивата условия.

повече, и тук

Казусът има значение очевидно не само за футболните календари.

Tagged

3 thoughts on “Съд на ЕС: за закрилата на футболните календари – и не само

 1. Хмм says:

  Май, новинарските медии се разделиха с ‘бързата превантивна защита’ от съдилищата?…

 2. nellyo says:

  Ако решението е в този смисъл, не е достатъчно да създаваш данни, за да попречиш на другиго да ги използва, дори с търговска цел.

  Да видим все пак.

 3. Хмм says:

  Т.е. трябва и да си уникален. А ако искаш превантивност – патент или някаква публична регистрация. Ако не – доказване на уникалност, спор в съда, евентуално експертиза и чак после обезщетения + съдебни разходи. Май това се получава. Най-сетне де. И трябва да е глобално решение. Иначе, ‘файда йок’. 8)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s