Съд на ЕС: ЕК оспорва френския модел на финансиране на обществената телевизия

От Официален вестник на ЕС: Европейската комисия предявява иск срещу Франция във връзка с въведените мерки, с които Франция  предвижда да се финансира обществената телевизия след отпадане на рекламата от програмите.

ЕК иска от Съда да   установи, че като е въвела   допълнителен данък, с който се облагат операторите на електронни съобщения, Френската република не е изпълнила задълженията си по член 12 от Директива 2002/20/ЕO.

Комисията оспорва тезата, че   държавите могат да налагат данъци „на основание“ издаването на лицензия (или подобна процедура).  Според ЕК така се въвежда „административен“ данък, т.е. свързан с издадено  разрешение, а не само   с   издаване на разрешение.

Моделът Саркози трябваше да е в действие, но влизането му в сила се отложи. ЕК откри процедура срещу Франция преди близо две години.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s