Условен достъп

В Официален вестник на ЕС: Решение на Съвета относно подписването от името на Съюза на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

Конвенцията на СЕ  се прилага за всяко юридическо или физическо лице, предлагащо защитена услуга независимо от неговата националност и от това, дали се намира или не под юрисдикцията на страна по конвенцията.

  • „защитена услуга“ означава която и да е от следните услуги, когато се предоставят срещу заплащане и на базата на условен достъп:

услуги за телевизионни програми, както са дефинирани в член 2 от изменената Европейска конвенция за трансгранична телевизия,
услуги за звуково радиоразпръскване, означаващи радиопрограми, предназначени за приемане от обществеността, предавани по проводници или ефирно, включително и чрез спътник,
— услуги на информационното общество, в смисъл на услуги, доставяни по електронен път на разстояние и при индивидуална заявка от получателя на услугите;
или предоставяне на условен достъп до горните услуги, разглеждано като цялостна услуга;

  •   „условен достъп“ означава всяка техническа мярка и/или устройство, позволяващи достъп в разбираема форма и подлежаща на предварително индивидуално оторизиране, до една от горните услуги.

Съобщението е интересно едновременно по същество и по процедура:

  • по същество:  развива се защитата на услугите с условен достъп;
  • по процедура: прилага се форма за съгласуване на правната рамка на ЕС с  международното право.

Лексиката обаче е източник на смут.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s