Честотите на БНТ2 и историята на 43 канал

БНТ – минало

Доскоро БНТ имаше Канал 1  и сателитна програма. Сега има известни промени.

БНТ – настояще

БНТ2  е   програма на  БНТ. Програмата се разпространява чрез спектър от 16 октомври 2011 г.    В програмата е включен и т.нар. „регионален блок“ с авторски излъчвания на бившите регионални програми, се казва в Уикипедия.

Честотите за БНТ2 се обясняват по следния начин: На 10 юни 2010 г. на БНТ е издадена програмна лицензия  за БНТ София – програма, предназначена за  аналогово разпространение чрез спектър в региона на град София. Неколкократно началната дата на разпространение е отлагана. В края на септември националната телевизия взема решение да обедини програмите на регионалните центрове в БНТ 2, като това включва и програмата по лицензията за БНТ СофияБНТ  2   се разпространява на честотите по разрешението на КРС за БНТ 2   в пет региона (вж Решение № 240/ 8 ноември 2011).

За да се осъществи тази стратегия, БНТ получи

В регистъра на СЕМ съществуват

  • пет лицензии за програми с наименование БНТ 2, предназначени за аналогово разпространение чрез спектър в пет региона – София, Варна, Пловдив, Русе и Благоевград.

но също и

  • регистрация за БНТ Уърлд за кабел и сателит;
  • две лицензии за БНТ1 за аналогово и цифрово разпространение чрез спектър;
  •  лицензия за програма БНТ София, предназначена за цифрово разпространение чрез спектър за София и
  •  регистрация за програма БНТ София, предназначена за разпространение чрез кабел и сателит – с Решение   № 262/15 декември 2011.

БНТ1, БНТ2 и БНТ Уърлд се разпространяват и онлайн.

 БНТ – предстоят промени?

Информационен повод за направената по-горе  инвентаризация на лицензиите и регистрациите на програмите на БНТ  е внесеното в СЕМ искане от БНТ за отказ от издадената програмна лицензия за програма БНТ 2, предназначена за аналогово наземно разпространение  в София.

Според  Протокол на СЕМ от 6 декември,  мотивите, посочени в искането,  са  следните: “откритата процедура в ЕК по повод механизма за предоставяне на ограничен ресурс от радиочестотния спектър за град София (43 канал); ЕК е констатирала, че този механизъм създава сериозни притеснения за отклонения от европейското конкурентно право; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е уведомил БНТ, че държавата България следва да предприеме мерки по отношение на откритата процедура в ЕК; УС на БНТ е разгледал отправената от министъра молба за обсъждане на въпроса за ползване на ограничения ресурс за град София – 43 канал  и е счел за целесъобразно да се откаже от индивидуална лицензия 051/ 10.06.2010 г., като същевременно осигури разпространение на същата програма посредством регистрацията й; разпространението на „БНТ 2” посредством кабелни мрежи и сателит ще увеличи покритието по население на програмата предвид по – високия процент приемащи съдържание чрез този технологичен способ;  отказът от лицензията не би засегнал ангажиментите на националния обществен медиен доставчик   и предстоящата цифровизация – предвидената в Плана за DVBT за изграждане национална мрежа за радиоразпръскване на програмите на БНТ.”

Единствено благодарение на публичността на регулаторните актове става ясно, че програмата БНТ София (бивша) остава, но се върви към освобождаване  на ресурса, предоставен от КРС на БНТ за софийска програма.  Историята на 43 канал навлиза в нова фаза.

Процедурата с аналоговите бележки, издадени от КРС  по критерий обем реклама, изобщо е проблематична и с предизвестен изход  – но КРС и ВАС твърдяха обратното;   по данни на медиите това е и официалната правителствена позиция в отговор на откритата от ЕК процедура срещу България.

Защо  държавната машина се въртя така, че според Европейската комисия  – както е цитиран министърът да казва  – се създават сериозни притеснения за отклонения от европейското конкурентно право, остава въпрос без официален отговор | Цифров преход бг: сметката за плащане.

Дали така ще се върти и занапред, остава да се види.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s