БНТ: допълнителна субсидия за 2011

В Държавен вестник, бр.96/ 2011:

Постановление № 318 от 24 ноември 2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.

Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2011 г. допълнителна субсидия на Българската национална телевизия в размер 3 379 000 лв. за погасяване на задължения във връзка с разпространението на телевизионна програма.
(2) Субсидията по ал. 1 да се осигури чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет и по бюджета на Българската национална телевизия за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s