КЗК: Музикаутор и публичното изпълнение на музикални произведения

Търговското дружество БХС осъществява дейност в областта на туризма и ползването на радио- и телевизионни програми в хотелите му се извършва единствено по силата на сключени договори с оператори, оторизирани за излъчване по безжичен път или чрез кабел на музикални произведения. В качеството му на потребител на тези услуги дружеството смята, че дължи такси единствено на операторите за ползване на радио /телевизионен сигнал. Според БХС Музикаутор практикува принудително сключване на договори (с едностранно определени цени) с хотелиери под предлог, че е единствената организация, която може да осигури легално използване на музикални произведения.

След обжалване на първоначалното решение на КЗК пред 3-членен и 5-членен състав на ВАС и изпълнение на указанията на съда, КЗК се произнася с решение AKT – 1780_20_12_2011, че не е налице твърдяното нарушение на ЗЗК от страна на Музикаутор.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s