Държавите от ЕС подписват ACTA на 26 януари в Токио

Според полски медии (източници: полското правителство) държавите от ЕС подписват търговското споразумение за борба с фалшифицирането на 26 януари в Токио.

България е уполномощила посланика в Токио с решение на МС  от  11 януари. 11PR044.14_ ACTA1;   12PR001.20_ACTA2

Паралелно с това продължава процедурата в ЕС.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: