Съд на ЕС: какво е реклама

Днес в Официален вестник на ЕС: съобщение за решението на Съда на ЕС по дело C-281/09 Европейска комисия/Кралство Испания  (Неизпълнение на задължения от държава  — Директива 89/552/ЕИО — Телевизионно разпространение — Рекламни спотове — Програмно време).

Като е допуснало някои видове реклама — като кратките репортажи с рекламна цел, телепромоционните спотове, рекламните спотове за спонсорство и рекламните микросъобщения — да се излъчват по испанските телевизионни канали над максимума от 12 минути от програмното време за едночасов период, предвиден в член 18, параграф 2 от Директива Телевизия без граници, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 3, параграф 2 от посочената директива.

Решението е валидно и в условията на сега действащата Директива за аудиовизуалните медийни услуги.

Искът на Комисията се отнася до четири вида реклама, излъчвани по испанските телевизионни канали, а именно кратките репортажи с рекламна цел, телепромоциите, рекламните спотове за спонсорство и микрорекламните спотове. Комисията счита, че тези четири вида реклама, излъчвани в Испания, попадат в обхвата на понятието „рекламни спотове“. От своя страна, Кралство Испания счита, че за тяхното програмно време се прилагат различни часови и дневни ограничения.

Съдът:

следва да се приеме, че като е допуснало някои видове реклама — като кратките репортажи с рекламна цел, телепромоционните спотове, рекламните спотове за спонсорство и рекламните микросъобщения — да се излъчват по испанските телевизионни канали над максимума от 12 минути от програмното време за едночасов период, предвиден в член 18, параграф 2 от Директива 89/552, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 3, параграф 2 от посочената директива.

 

Tagged

One thought on “Съд на ЕС: какво е реклама

  1. Rosho says:

    Последна лична проверка преди месец: прекъсванията за реклама, достатъчни за по едно кафе с приятели, продължават. Плюс: въведена е практиката да се съобщава колко време ще продължи рекламният блок. Минус: когато такова съобщение липсва – дванадесетте минути някак магически клонят към безкрая. Друга важна нова практика: продуктовото позициониране в обществените канали в Испания е откровено безочливо. Слава богу, че при нас все още не е заработило така. След спортните новини, водещият (от същото студио) обяснява удобствата на нова самобръсначка. Разделителят го има, но е едва забележим. Колоритна страна е Испания, да… 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: