ЕС: регулиране на хазарта онлайн

Законопроект за хазарта е минал на първо  четене в българския парламент. Предвижда се регламентиране на хазарта онлайн, включително компетентност на комисията по хазарта да

Чл. 22. (1) 13. взема решения за филтриране на сайтове, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили разрешения по този закон, както и за ограничаване на достъпа  на интернет потребители до такива  сайтове.

България предприема изготвяне и движение на закона, преди   ЕС да има окончателно (публично оповестено) решение дали, евентуално доколко онлайн хазартът ще се регламентира на наднационално равнище в ЕС.

В края на 2010 г. Съветът в заключенията си за хазарта онлайн се произнася най-общо за ефективни мерки на национално равнище. Европейската комисия се заема с въпроса, провежда анализ,  през 2011 г. издава Съобщение COM (2011) 128  (Зелена книга относно хазарта  онлайн на вътрешния пазар) и  започва процес на обществена консултация, вж тук.

В съобщението се засяга и въпроса за филтриране/блокиране (стр.40):

Схеми за блокиране на плащанията и отговорност на доставчиците на услуги по интернет

Доставчиците на услуги за заплащане и комуникации (телекоми, телевизионни канали и доставчици на услуги на информационното общество) позволяват съществуването на хазартните услуги по интернет. С цел да се ограничат неразрешените и трансграничните хазартни услуги по интернет днес тези посредници са длъжни да използват следните видове методи:

 •  филтриране по имена на домейни (DNS); чрез механизма за филтриране по имена на домейни се търси гарантиране на това, че на потенциалните потребители не се разрешава да играят на предварително определени неразрешени сайтове или същите се пренасочват към друг адрес (уебсайт) във основа на предварително изготвен списък на интернет адреси (имена на домейни) напр. от сайт .com към сайт в рамките на националната юрисдикция.
 • блокиране на интернет протокол (IP); на всяко устройство, свързано към интернет, се определя уникален номер, известен като IP адрес, който съдържа името на неговия сървър. Блокирането на IP не позволява връзката между сървър/уебсайт и един или повече IP адреси.
 • блокиране на плащане, може да се основава на кодовете на категориите търговци (MCC) на операторите; забраната на обработка на плащанията, свързана с определен код, обаче може да блокира позволени търговски транзакции, различни от плащания на залози и печалби.

ЕК иска мнения от всеки, който би пожелал да вземе отношение,  за прилагането на мерките от горните три типа.

Европейският парламент гледа онлайн хазарта през ноември 2011 и приема   резолюция, в която, освен другото, се казва:

 • отхвърля един европейски правен акт за единно регулиране на целия сектор на хазарта, но въпреки това счита, че в някои области координираният европейски подход би имал явна добавена стойност в допълнение към националното регулиране, предвид трансграничното естество на хазартните онлайн услуги;
 • признава свободата на действие на държавите  при определяне на начина на организация на хазарта, като същевременно се спазват основните принципи на Договора за ЕС за недискриминация и пропорционалност […];
 • призовава Комисията да проучи възможността за представяне на предложение за правно обвързващи инструменти, с които банките, издателите на кредитни карти и другите участници в платежните системи в ЕС да бъдат задължени да блокират – въз основа на национални черни списъци – транзакциите между техните клиенти и доставчиците на хазартни услуги, които не са лицензирани в тяхната юрисдикция, без да бъдат засягани законните транзакции[…]

Съществено за разказа е, че резолюцията на ЕП  е от 15 ноември 2011 г.  и няма данни ЕК да е обявила резултати от подобно проучване.

Мотиви и становища на комисиите на ЕП.

Паралелно с опитите за приемане на наднационални мерки отделни държави опитват блокиране (съобщения за Словакия и Румъния). Очевидно България иска да прилага филтриране.

Съдът на ЕС  се е произнасял, че държавите имат право на рестриктивна политика, защото хазартът онлайн е свързан с редица рискове – но при спазване на принципа на пропорционалност.

Очаква се през  2012  да се реши ще се създава ли наднационално законодателство в ЕС  за хазарта онлайн. Решението е трудно, балансира се защитата на потребители, защита на децата и т.н., от една страна, и премахване на пречките пред единния пазар на услуги, от друга.

За четене:

2 thoughts on “ЕС: регулиране на хазарта онлайн

 1. Невероятни глупости се творят напоследък под формата на закони. Всички мерки, които ще се въведат, не само няма да имат ефект, а ще се отвори нова бизнес ниша за доставчици на услуги като проксита, VPN шлюзове и какво ли още не. Ще се измислят много лесно и схеми за заплащане. Купища търговци на обувки и какво ли не в Азия ще са готови да проксират плащанията за хазарт. И какво? Ще се окаже, че данъколатецът е платил луди суми за глупави закони и последствията от тях, че комарджиите са си пак комарджии, но плащат дори повече навън и че полицейщината ще има още един лост за цензура. Може би на символична част от тези разходи може да се намери работа на купчина психолози в ЕС, които да приложат терапия за отказ от хазарта спрямо пристрастените. Но явно желанието на българските законодатели е да обслужва интерсите на Васил Божков, за който онлайн хазарта е трън в очите. С колко ли е спонсорирал законодателната инициатива? 500 000 лева?

 2. Редовен читател says:

  В интересни времена живеем.
  Не се съобразяват с такива ниски цели, като комбина с БГ ‘бизнесмени’ с червен старт и монополен възход. Уж по-високи цели гонят, ама да видим. Би трябвало да слугуват на Европа. Вероятно, оттам ще ударят по масата и ще постановят забрана за филтриране на IP. Иначе е невъзможно да се продължи! Особено в тая криза и световен ‘глад’… 8х

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: