Решение на ЕК: държавна помощ за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес

Европейската комисия е приела  решение C (2011) 9380   относно прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

В решение по дело C-280/00 Altmark  Съдът на Европейския съюз постанови, че компенсацията за обществена услуга не представлява държавна помощ по смисъла на член 107 от Договора, при условие че са изпълнени четири кумулативни критерия. В противен случай компенсацията за обществена услуга представлява държавна помощ.

Новото решение заменя решение 2005/842/ЕО и определя условията, при които е налице държавна помощ във вид на компенсация за услуга от общ икономически интерес, но тя  не подлежи на изискването за предварително уведомяване от член 108, параграф 3 от Договора, тъй като може да се счита за съвместима с член 106, параграф 2 от Договора.
Паралелно с това, през 2009 г. ЕК прие   Съобщение относно прилагането на държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение,  засягащо финансирането на обществените радио и телевизия в ЕС, което замени съобщението от 2001 г.   Има  и практика на ЕК по това съобщение.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s