EU Pilot | прилагане на правото на ЕС, втори доклад

ЕК публикува втори доклад за оценка на EU Pilot. 

През 2007 г. Европейската комисия прие съобщение  Европа на резултатите — прилагане на правото на Общността, в което предложи   да се започне проект, основан на партньорство между Комисията и държавите, за да се осигури правилното прилагане на правото на ЕС.

Системата по проекта EU Pilot  се използва във всички случаи (с малки изключения), свързани с правилното прилагане и изпълнение на правото на ЕС или със съответствието на националното право с правото на ЕС на ранен етап, преди евентуално използване на процедура за нарушение по член 258 ДФЕС.

+  Работен документ SEC (2011) 1626

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s