Съвет на Европа: обществени медии

Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие на 16 февруари 2012 декларация  и  препоръка CM/Rec (2012) 1  , с които препотвърждава значението и ролята на независимите обществени медии в новата информационна среда.

Няма съмнение, че Съветът на Европа оказва традиционната си подкрепа на системата от обществени медии в трудните условия на криза.

  •  Според препоръката начинът и равнището на финансирането остават  в компетентността на държавите, но Съветът на Европа намира за задължително те да бъдат определени така, че

– да не могат да се използват срещу редакционната независимост и институционалната автономия на обществените медии;
– обществените медии да бъдат консултирани относно необходимото финансиране за изпълнение на обществената им мисия;
– финансирането да е адекватно на ролята и мисията, включително да предоставя сигурност и възможност за планиране на дейността;
– процесът на определяне на нивото на финансиране да не може да засяга  редакционната независимост на обществените медии.

  • Отчетността е подробно разисквана в препоръката. Коментират  се въпросите:  Отчетност към кого? за какво? как? и кога?

 

  •  Останалата част на препоръката е посветена на доброто управление.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s