Европа 2020: Образование и обучение

Днес в Официален вестник:

Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ET 2020“) — Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа

Докладът предлага нови работни приоритети за периода 2012—2014 г., ориентирани към мобилизирането на образованието и обучението в подкрепа на „Европа 2020“.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s