Съд на ЕС: музиката в хотелите

Съдът на  ЕС  в решение по дело  C-162/10 Phonographic Performance (Ireland) Limited/Ирландия, Attorney General   от днес обсъжда дали една държава от ЕС  (Ирландия) нарушава правото на Съюза,  ако  националната правна уредба освобождава хотелиерите от задължението да заплатят справедливо възнаграждение за използването на звукозаписи в хотелските стаи.

Да.

Нарушава.

Хотелиер, който поставя в стаите на своите клиенти радио- и/или телевизионни приемници, до които подава излъчван сигнал,   е длъжен да заплати справедливо възнаграждение за възпроизвеждането на излъчван звукозапис, в допълнение към възнаграждението, заплащано от радиотелевизионния оператор.

Но и повече.

Хотелиер, който поставя в стаите на своите клиенти не радио- и/или телевизионни приемници, до които подава излъчван сигнал, а друго устройство и звукозаписи върху материален носител или в дигитална форма, които могат да се възпроизвеждат или слушат с помощта на устройството, е „ползвател“, който извършва „публично съобщаване“  и  е длъжен да заплати „справедливо възнаграждение“  за излъчването на посочените звукозаписи.

Разпоредбата, която  предвижда ограничение  на правото  на справедливо възнаграждение, когато става въпрос за „лично използване“, не допуска държавите   да освободят хотелиера, който извършва „публично съобщаване“ на звукозапис  от задължението да заплати такова възнаграждение.

Tagged

2 thoughts on “Съд на ЕС: музиката в хотелите

  1. всъщност това решение бе очаквано. същото има особено практическо значение и за България, особено след проявената активност на Профон в посока на сключване на договори за заплащане на роялти в полза на носителите на сродни права. За жалост , кампанията им в страната / визирам в частноств гр. димитровград/ бе проведена доста агресивно и некоректно, така че бизнеса всъщност не разбра за какво ще трябва да плаща. Прочее очаквам тази година вълня от наказателни производства по ЗАПСП с наказани ресторантьори , хотелиери и други…за съжаление

  2. Ужас… За съжаление отиваме към по-голямо изостряне на конфликта.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s