Подпомагане на филмовия сектор: проект за ново съобщение и консултация

Подпомагането на филмовия сектор в ЕС е предмет на Съобщение на Европейската комисия от 2001 г.

Валидността на критериите, по които се оценява съвместимостта на различните национални, регионални и местни схеми с правилата на ЕС за държавната помощ изтича на 31 декември 2012 г. Срокът на валидността е удължаван три пъти, като последният път беше през 2009 г.

ЕК  обявява консултация за бъдещето на подпомагането на филмовата индустрия.

На уебстраницата за публичната консултация има предварителен график:

  • март 2012 — юни 2012 г.: публична консултация относно проекта на съобщението;
  • юни 2012 г. публикуване на отговорите от консултацията;
  • 2-ра половина на 2012 г.: приемане на ново  съобщение относно филмовата индустрия.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s