Цифров преход bg 2012

България не се е съобразила с изискванията, заложени в Директивата за конкуренцията, когато през 2009 г. е предоставила наличните пет лота за наземно цифрово радиоразпръскване чрез две конкурсни процедури.

Изискванията:  Радиочестотите  трябва да бъдат разпределяни и давани от националните регулиращи органи според набор от хармонизирани цели и принципи, регламентиращи тяхната дейност, както и според обективни, прозрачни и недискриминационни критерии, отчитащи демократичните, обществени, езикови и културни интереси, свързани с използването на честотата.

Според Комисията

  • България е ограничила без основание броя на предприятията, които могат да навлязат на този пазар;
  • критериите за подбор на конкурсните процедури са били непропорционални;
  • на кандидатите не е било разрешено да бъдат свързани с доставчици на съдържание (оператори на телевизионни канали), включително оператори, извършващи дейност само извън България, или с оператори на мрежи за радио- и телевизионно разпръскване.

Защо  – защото  тук се решава обратната задача:   критериите се определят така, че да  легитимират определени лица като победители.

Обществото губи – двойно:  и ползите от цифровия преход  ги  няма,  и вече сме близо до имуществени санкции.

Държавата поддържа равновесие на мощни частни интереси  и не се вижда да не иска да го поддържа.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s