Програма MEDIA – две покани

2012/C 88/10 МЕДИА 2007 —  Покана   за представяне на предложения — EACEA/09/12 — Подкрепа за „видео по заявка и дигитално киноразпространение“
2012/C 88/11 МЕДИА 2007 — Покана  за представяне на предложения — EACEA/10/12 — Подкрепа за осъществяване на пилотни проекти

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s