Филморазпространението в ерата на цифровите технологии

В Официален вестникпокана за представяне на предложения по подготвителното действие Филморазпространението в ерата на цифровите технологии.

На 26 октомври 2011 г. Европейският парламент прие бюджет в размер на 2 милиона евро за първата година от изпълнението на подготвителното действие  Филморазпространението в ерата на цифровите технологии . Действието има за цел да бъдат експериментирани новаторски стратегии в областта на разпространението на европейските филми (киносалони, DVD, видео по заявка, фестивали, телевизионни канали и др.).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s