Съд на ЕС: реклама на вино | ограничения

Известно е заключението на Генералния адвокат по дело  C‑544/10  Deutsches Weintor eG срещу Land Rheinland-Pfalz.  Делото е по преюдициално запитване, отправено в рамките на спор между Deutsches Weintor, винаро-лозарска кооперация, и Land Rheinland-Pfalz (провинция Райнланд-Пфалц) относно реклама, в която се съдържа обозначение  на вино като bekömmlich („лесно за усвояване, здравословно, питателно“).

Органът, натоварен с контрола върху търговията с алкохолните напитки в Райнланд-Пфалц, възразява срещу използването на обозначението „bekömmlich“.

Регламент № 1924/2006 забранява по принцип — независимо от това дали внушаваният благоприятен ефект е истински и подкрепен с научни доказателства — използването на здравни претенции в реклама на  алкохолните напитки, съдържащи над 1,2 % vol. алкохол. Като се имат предвид опасностите от пристрастяване и злоупотреба, свързани с консумацията на алкохол, по-дългосрочната цел тук очевидно е да се избегне придаването на каквото и да било положително свързано със здравето значение, което по принцип би могло да насърчи консумацията на алкохолни напитки.

Според  Генералния адвокат, общата забрана за използването на здравни претенции от разглеждания вид по отношение на алкохолни напитки като виното е съвместима с ДЕС и Хартата.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s