Медиите: още един доклад констатира негативни тенденции

Излезе оценката на IREX за медиите в България.  Пореден от серия доклади:

Изводите се повтарят, предпазливостта изчезва, оценките за купуване и продаване   са допълнени с квалификацията охотно: редакторите активно и охотно  налагат ограничения, позволявайки продажба на новинарско съдържание на политици и корпоративни спонсори.

Десет извода – които подготвих за обобщението на медийната ситуация на базата на тези доклади и предоставих за подготвяната национална стратегия, вкл. за обсъждане при президента на РБ:

 1. Съществува нарастващо усещане на гражданите за отдалечаване на медиите от основната им функция: да информират.
 2. Има медии, създадени (или овладени) за да бъдат инструмент на властта или инструмент за натиск. Ако при това се финансират чрез средствата на държавните предприятия, проблемът е сериозен.
 3. Уязвимостта и податливостта на журналистиката на натиск и влияния от страна на държавата се засилва от факта, че държавата разпределя публичен ресурс и държи законодателните лостове. В условията на членство в ЕС държавата отделя средства от бюджета или средства от европейски програми за различни информационни кампании. Колкото  повече на брой различни медии контролира едно лице, толкова нарастват шансовете за достъп до публичен ресурс. Когато медийната собственост не е  прозрачна,  анализът на действителните бенефециенти е труден.
 4. Осъществява се съзнателна,  системна, открита, активна, охотна интервенция в полза на политически и корпоративни интереси  – включително в полза  на издатели,  които имат друг основен бизнес при създаването на съдържание (по-специално новини).  В резултат на това гражданите са изложени на  ограничена информация, тъй като  важни  социални, икономически, политически и културни въпроси остават непредставени в медиите. Открито се говори за недосегаеми и теми-табу. Стесняват се зоните на свободното слово.
 5.  Медиите не изпълняват функцията си на демократичен форум за обсъждане на важни за обществото въпроси. Медийното съдържание се третира като обикновена стока, хората се третират като  потребители, а не като  субект на власт, т.е. като граждани. Безкомпромисно се налага разбирането за медийния  бизнес  като „плод-зеленчук” и законодателят приема този възглед. Напротив. Медиите не са индустрия «като всички други»: от тях зависи качеството на демокрацията.
 6. На успех, високи тиражи, зрителски и читателски интерес се радват издания и предавания, предлагащи информация за частния живот на известни личности. Докато другаде жълто не значи невярно, тук жълто се разбира като безконтролен микс от истина и неистина. Местното жълто има и втора функция: то е   инструмент за разправа с неудобните – вкл. с арсенала, присъщ на службите.
 7. Контролът върху медийните концентрации  е затруднен както от непрозрачността на собствеността и източниците на финансиране, така и от липсата на специфични инструменти за гарантиране на медийния плурализъм. Обществото  свикна  да не получава отговор кой контролира медиите.
 8.  Разследващата журналистика работи в неблагоприятна среда. Но съществува и имитативна разследваща журналистика,  мотивирана не от обществен интерес, а от корпоративни интереси или дори от борбата за рейтинг. Друг проблем е неоправдана намеса в частното, включително записване на лица, когато решението за това не  се налага от обществен интерес.
 9. Ефективността на критичните публикации остава ниска. Изнасянето на информация за нарушения, корупционни скандали и др. не довеждат до ефективна реакция срещу извършителите.
 10.  Във всички степени на образователната система липсва или e недостатъчно  медийно образование, което да развива умения за критичен анализ и оценка на медийното съдържание.  Инициативите на ЕС за медийна грамотност, цифрова компетентност и др. под. са особено важни за държава, която е на дъното в класациите на държавите от ЕС по тези показатели.  В същото време Индексът на настигането показва, че свободата на медиите е в най-силна корелация с образованието.

4 thoughts on “Медиите: още един доклад констатира негативни тенденции

 1. Mehti says:

  Interview with Ray Bradbury (author of Fahrenheit 451):
  – There seems to have been a decline in standards of journalistic objectivity, to put it mildly.

  RB: It’s not substance; it’s style… We bombard people with sensation. That substitutes for thinking.

 2. nellyo says:

  At the end of the book there is an interview with Ray Bradbury 50 years after the original printing of Fahrenheit 451. Bradbury makes some very interesting comments about the book and about our culture today, including this critique:

  Q What forms of censorship do your regard as the most dangerous today?

  Bradbury: There are none in our country. We have too many groups for censorship to be possible. We have Catholics and Jews and Protestants, and Republicans and Democrats, and women’s libbers, and lesbians and homosexuals and bisexuals, and young and old…We’re all watching each other…The main problem is the idiot TV. If you watch local news, your head will turn to mush.

  Q There seems to have been a decline in standards of journalistic objectivity, to put it mildly.

  Bradbury: It’s not just substance; it’s style. the whole problem of TV and movies today is summed up for me by the film Moulin Rouge. It came out a few years ago and won a lot of awards. It has 4,560 half second clips in it. the camera never stops and holds still. So it clicks off your thinking; you can’t think when you have things bombarding you like that. The average TV commercial of sixty seconds has one hundred and twenty half second clips in it, or one third of a second. We bombard people with sensation. That substitutes for our thinking.

  Цензурата няма смисъл, човекът е прозрял, но кой да го чете.

 3. xbadxapple says:

  Лоша е работата, и не виждам подобряване в скоро време, а точно обратното – продължаване на описваната тенденция. Може да се изхвърлям, но бием все повече към авторитаризъм.

 4. Mehti says:

  И за да примесим малко глупост кьм сериозните неща:
  Merriam-Webster dictionary

  “idiot box”,
  noun :
  – television

  Examples: she huffily declared that she wouldn’t have an idiot box in her home

  First use: circa 1955

  Synonyms: boob tube, box, television, telly [chiefly British], tube, TV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: