MEDIA 2007: Подкрепа за международното разпространение на европейски филми


2012/C 103/05 Днес в Официален вестник на ЕС:  Покана за предложения по програма МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Подкрепа за международното разпространение на европейски филми — Схема „агенции за продажби“ 2012

One thought on “MEDIA 2007: Подкрепа за международното разпространение на европейски филми

  1. Станимир Павлов says:

    Страхотна покана, успех

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: