Звукът на телевизионната реклама

В САЩ приеха регулиране на звука на рекламата. От публичния регистър на Европейския парламент става ясно, че и в ЕС е обсъждан този въпрос. Европейската комисия е внесла писмен отговор в ЕП, според който

  • инициативата за мерки на наднационално равнище е обсъждана;
  • прието е, че при нужда мерки могат да се приемат от държавите в съответствие с принципа на субсидиарност;
  • ЕК няма намерение да се занимава с нивата на звука.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s