ЕСПЧ: клевета и критика, случаят Ердоган

Европейският съд по правата на човека се произнесе по делото Tuşalp v. Turkey за неоправдана намеса в свободата на изразяване и свободата на печата. В центъра на делото е министър-председателят   Реджеп  Ердоган.

Tuşalp е  журналист, критикуващ  нарушения  на високопоставени политици, включително и на министър-председателя. Eрдоган  се обръща към съда. Решението е в негова полза.  Според турския съд  публикациите са извън границите на приемливата критика.

Европейският съд по правата на човека смята, че публикациите засягат много важни въпроси в едно демократично общество, за които гражданите са имали интерес да бъдат  информирани.  Според Съда,  дори да приемем, че езикът и изразите, използвани в публикациите, са провокативни, става дума за оценъчни съждения. В контекста на факти, събития или инциденти, които вече са били известни на широката общественост, оценките не са лишени от  фактическо основание.

Що се отнася до формата на изразите, Съдът отбелязва, че авторът е избрал форма според собствените си политически възгледи и възприятия, с помощта на сатиричен стил. Припомня Oberschlick v Austria  за защитата на думите, които шокират. Словото би било извън защитата на Конвенцията, ако има цел да засегне доброто име. Но използването на вулгарни изрази само по себе си не е от решаващо значение при оценката,  стилът представлява част от комуникацията като форма на изразяване, и като такава  е защитен  заедно със съдържанието.

Според Съда, не е установено по убедителен начин, че  неотложни социални нужди налагат поставяне на правата на личността на министър-председателя  над правата на журналистите  и свободата на пресата, когато се отнася до въпроси от обществен интерес. Поради това налице е  непропорционална намеса в свободата на изразяване и  нарушение на член 10.

Предходното решение на ЕСПЧ  за съдържание и форма беше по делото Uj v. Hungary за критиката на унгарското вино.

А предходното решение за нарушение на Конвенцията в аналогична ситуация само при   преднамереност   беше по делото Skałka v. Poland.   В САЩ  съответното класическо  решение е New York Times Co. v. Sullivan,  (1964).

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s