Съд на ЕС: разкриване на самоличност по искане на носители на права – решението Bonnier Audio

Днес стана известно дългоочакваното решение по делото Bonnier Audio.

Става дума за разкриването на самоличността на евентуални нарушители на авторски права при наличие на разпореждане до   доставчика  на услуги да предостави името и адреса на ползвателя на IP адреса.

В първи коментари на EDRI се казва, че решението не е това, което искахме, но е най-малко лошото в сравнение с други възможни изходи на делото.

  • Директива 2006/24 трябва да се тълкува в смисъл, че не изключва прилагането на национално законодателство, което е прието въз основа на член 8 от Директива 2004/48 и допуска, с цел да се идентифицира даден абонат на интернет услуги или интернет потребител, доставчикът на интернет услугите да бъде задължен да предостави на носителя на авторското право или на лицето, на което носителят е отстъпил изключителни права, информация за самоличността на абоната, на когото този доставчик е предоставил конкретен IP адрес, за който се твърди, че е използван за извършване на нарушението на авторското право, тъй като подобно законодателство не попада в приложното поле ratione materiae на Директива 2006/24;
  • Директиви 2002/58 и 2004/48 трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национално законодателство като разглежданото в главното производство, доколкото това законодателство позволява на националната юрисдикция, която е сезирана с подадено от надлежна страна искане да се издаде разпореждане за разкриване на лични данни, да претегли съответните противоположни интереси, като съобрази обстоятелствата на конкретния случай и надлежно отчете изискванията, произтичащи от принципа на пропорционалност.

Да претегли, да съобрази, да отчете изискването за пропорционалност.  Не е много голям напредък. И Генералният адвокат се произнесе в тези рамки.

Коментарът на EDRI:  Съдът не отговори на основните въпроси. И още:

  • Означава ли това, че запазването на данни за прилагането на правата на интелектуална собственост се изисква от Съда? Не. Решението не означава, че запазването на данни е необходимо за целите на прилагането на защитата на интелектуална собственост. Решението означава, че теоретично е възможно в някои обстоятелства да се приложи запазване.
  • Влияе ли върху изводите от решението Sabam? He.
  • Има ли връзка със сезирането на Съда от Ирландия по въпроса  дали запазването на данни е законно или не? По делото Bonnier не се обсъжда законността на задържането на данни, ирландското решение ще оцени  задържането на данните като политика.

*

Върховният съд на Канада срещу подслушването:

решението по делото R  v. Tse 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s