ЕС: подпомагане на производството на видеоигри

Европейската комисия одобри удължаването на действието на схемата, въведена във Франция от 2008 г.  (IP/07/1908С 47/2006 ), за подпомагане на производството на видеоигри, доколкото тя има за цел насърчаване на културата. Комисията установи, че схемата –  с прогнозен бюджет от 45 милиона евро на година –  подпомага производство на културно съдържание  в съответствие с правилата за държавна помощ на ЕС.

Член 107 (3) (г) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)) позволява да бъде предоставена държавна помощ за културни цели при определени условия.

Решението

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s