Права на човека: решения на Съда, в които има позоваване на Хартата

В работен документ на службите на Европейската комисия, придружаващ Доклад   относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС  през  2011 г. – {COM(2012) 169 final – се съдържа и таблица на делата, в които има позоваване на Хартата на основните права на ЕС.

Научаваме още, че в Съвета се разглежда проект на споразумение за присъединяване към Европейската конвенция за защита на правата на човека, изготвен през юни 2011 г.  – както изисква Договорът  от Лисабон.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s