Медии и власт: проблемът е структурен

Ще запази ли поста си британският министър на културата Джереми Хънт?

Проф. Деймиън Тамбини  пише днес  в блога за медийна политика на LSE, че парламентарното разследване достига до преки и изобличаващи доказателства за обвързаност между медийни компании и политици.

Придобиването от NewsCorр на  BSkyB зависеше от решението на  министъра на културата Джереми Хънт.  Става ясно, че

  • преди изборите Хънт посещава NewsCorp в САЩ,
  • веднага след което Джеймс Мърдок обявява подкрепата си за Камерън,
  • след което Хънт става министър на културата,
  • след което (в последна сметка) премиерът  му поверява решението за сделката на NewsCorp,
  • след което (вижда се от разкритата сега кореспонденция) Джеймс Мърдок получава предварителна детайлна информация за позицията на Хънт и регулатора по сделката.

Според Тамбини  въпросът е принципен, структурен:  политиците (е възможно да) се чувстват прекалено удобно с медийните собственици, защото медиите са твърде големи и твърде малко на брой? Има очакване  за преразглеждане на съществуващите два  механизма (икономически и неикономически) за оценка на медийни концентрации.

Те имат  – и ще преразглеждат. Ние изобщо  нямаме  изискване за неикономически анализи – защо? – защото, както сочи изрично КЗК в Решение 1498/2010:

напълно възможна е хипотеза, при която, в резултат на контрола на КЗК дадена концентрация бъде разрешена, а в резултат на регулаторен контрол по отношение гарантиране на плурализма, същото това вливане или придобиване на предприятия от медийния сектор не бъде разрешено. Иначе казано, дадена концентрация би могла, от гледна точка на ЗЗК, да не води до установяване или засилване на господстващо положение, но същевременно да противоречи на правилата относно плурализма или други правила, произтичащи от секторна регламентация.

Изглежда това е обяснението: нямаме такова законово изискване, защото ако имахме, много придобивания биха били проблематични.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s