Национална програма за реформи

Политиките на България в различните области се основават на актове, които не се познават много.   Например има Национална програма за реформи.

Знаете ли, че…

…има  национални цели. Пет – в областите:

  • заетост;
  • наука  – за 1.5 БВП;
  • енергетика-климат;
  • образование;
  • ограничаване на бедността.

…има  приоритетни  области  (“допринасящи в най-голяма степен за повишаване на жизнения стандарт като крайна цел на икономическата политика”):

  • по-добра инфраструктура,
  • конкурентоспособна младеж,
  • по-добра бизнес среда и
  • по-голямо доверие в държавните институции.

Оказва се, конкурентноспособната младеж  е приоритет.

…ако в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015)  потърсите думата култура, няма да я намерите? Културното наследство  се споменава в Приложение 5, а изготвяне на стратегия за творческите индустрии  е предвидено  в раздела за науката (с.69).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s