Заключения на Съвета: програма Творческа Европа

На заседанието си на 10 и 11 май Съветът прие заключения относно програма Творческа Европа  — единна рамкова програма, която обединява настоящите програми  КултураМЕДИА  и  МЕДИА Мундус  и чрез която се създава нов финансов механизъм за улесняване на достъпа до финансиране за малките и средните предприятия (МСП) и за организациите, работещи в секторите на културата и творчеството.

Програмата ще има направление  за култура и  направление  за медии с отделни приоритети, мерки и бюджет (стр.11), както и направление  с мерки за   сътрудничество с хоризонтален характер.

Ориентировъчното разпределение на бюджета според ЕК  включва 15 % за хоризонталното направление, 30 % за направление  Култура  и 55 % за направление  МЕДИА.

Заключенията на Съвета  засягат и други въпроси, като програмите Европа за гражданите, Еразъм за всички и др.

EUobserver   с коментар за Творческа Европа  и позициите на държавите.

Официален вестник, 15 юни 2012.  Заключения на Съвета от 10 май 2012 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s