Държавна помощ: разрешена подкрепа за издаване на книги

Член 107 (3) (г) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) позволява при определени условия държавнd  помощ за културни цели.

Европейската комисия е разрешила публичното финансиране  за публикуването на  книги с културна стойност в Испания през следващите три години. Ще се подкрепят   книги и на хартия,  и в електронна форма.

Помощта ще се отпуска въз основа на открити и публични процедури за подбор, които да  гарантират, че   средствата  се разпределят в съответствие с културната стойност на представените проекти.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s