Съд на ЕС: държавна помощ за обществената телевизия

Днес в Официален вестник на ЕС  е публикувано съобщение за жалба  на Viasat Broadcasting UK  срещу решение на ЕК, според което мерките, приведени в действие от Дания за TV2/Danmark (C-2/03),  са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на 106.2 ДФЕС.

Сочат се две правни основания:

1. Първо правно основание:  компенсацията за извършваната от TV 2 обществена услуга   е била предоставена в нарушение на второто и четвъртото от условията по дело Altmark.

2. Второ  правно основание:  липса на мотиви за решението  да се одобри помощта, въпреки че не са изпълнени второто и четвъртото от условията по дело Altmark.

Общ  съд,  дело T-125/12 Viasat Broadcasting UK/Комисия

Tagged

3 thoughts on “Съд на ЕС: държавна помощ за обществената телевизия

 1. Mehti says:

  Остава да се прецени каква част от критериите по C-280/2000, Altmark Trans [2003] са удовлетворени при финансирането на БНТ чрез множество допълнителни ПМС извън схемата на финансиране от държавния бюджет по см. на чл. 70, ал. 4 ЗРТ…

 2. nellyo says:

  Остава.

 3. Etrenger says:

  Предполагам, че няма желаещи да заведат иск срещу държавата за несъвместима държавна помощ в Обществената телевизия. Рекламният пазар все още се разпределя достатъчно щедро между частните. БНТ, макар и на мултиплекс, все още не е заплаха за тях. Това отчасти е добре за съществуването й.

  Относно Altmark , прозрачността и ефективността са трудно доказуеми за повечето обществени телевизии в Европа.(Заради естеството на сферата, в която е взето решението). По мое мнение, PVT тест у нас дори да се приложи, „достоверността му“ може да бъде поставена под съмнение при отсъствието на истински независим орган, който да го проведе. Квотният принцип при СЕМ и преобладаващото бизнес присъствие в саморегулацията показват, че практиката за формирането на реално независими органи е непопулярна. Сценариите за PVT тест в БНТ за мен са следните:

  Положителен: създаваме независим орган, провеждаме теста и задоволяваме/не задоволяваме критериите на Altmark = по-висока отчетност на разходите на БНТ пред обществото (сравняваме приходи, разходи за съдържание и постигнатият ефект). С две думи, знаем какво влиза и излиза в БНТ, казваме дали сме доволни с това и чакаме резултати. Ако трябва БНТ връща парите, заради липса на обществени функции.

  Негативен 1: Създаваме независим орган с преобладаващо участие от БНТ, или държавата = по-голяма вероятност за положителна оценка на PVT. Ефекта на теста е постигнат частично. БНТ не връща парите, а си взима поука.

  Негативен 2: Създаваме независим орган с преобладаващо участие на бизнеса = по-голяма вероятност за негативна оценка на PVT и БНТ трябва да връща парите. При този вариант, трактовката в решението ще бъде преобладаващо бизнес мотивирана.

  Единственият вариант, при който БНТ би останал да функционира в настоящия си формат е “Негативен 1”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s