Социална медия: дефиниция

В Калифорния ще забраняват със закон на работодателите да изискват паролите  за онлайн дейности на работниците и служителите  или на кандидати при наемане на работа. По-конкретно, забранява се на работодателите да изискват пароли за социални медии.

Във връзка с това законопроектът дефинира социална медия:

any electronic medium where users may create, share, and view
user-generated content, including uploading or downloading videos
or still photographs, blogs, video blogs, podcasts, instant messages,
or online social networking content.

Какво потвърждава законодателят за трудното за дефиниране явление  социална медия:

  • (възможна) мултимедийност – текст, изображения, звук, видео;
  • интерактивност – потребителите създават съдържание, предоставят достъп до него и имат достъп до съдържание, създадено от друг потребители;
  • дефиницията включва изрично гама web 2.0 продукти, но не се ограничава до тях.

Изглежда като услуга (създаване на среда за информационен обмен), която  може да се предоставя изключително или наред с други  услуги (напр. информационно търсене, телевизия), като доставчикът на услугата се стреми да не носи редакционна отговорност за съдържанието на трети лица, но това  невинаги му се отдава (YouTube1)(YouTube2).

One thought on “Социална медия: дефиниция

  1. Целият Интернет и всяка компютърна мрежа в която има хора потребители е “социална медия” и винаги е бил, защото винаги на краищата му има хора, които “взаимодействат”. Като се започне от имейла, където имаш парола и потребителят “създава, споделя и вижда съдържание, създадено от потребители на услугата (електронна поща)”. Затова да ти искат паролата за социална мрежа е толкова нелепо, колкото да ти искат паролата за имейла или ключа за вкъщи.

    В последните години тази медия просто става достатъчно масова и задържа вскякакви хора за дълго време, защото е достатъчно шарена, бърза, лесна за ползване …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s