Етични норми: снимки на жертви

Трагедии се отразяват със съчувствие и сдържаност.

Основно правило: да не се увеличава травмата на семействата и близките на жертвите, която не може да се обезщети с никакви последващи санкции за медиите.

Ново решение на британската комисия

Правилото в българския кодекс:

2.3.3. Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s