Отговорност и неотговорност на посредниците онлайн

Европейската комисия открива консултация за отговорността на посредниците онлайн.

Публикуван е въпросник за процедурите по отношение на незаконно съдържание онлайн. Директивата за електронната търговия въвежда т.нар. условна неотговорност :  доставчикът на услуги не носи отговорност за информацията, съхранена по молба на получателя на услугата, при условие че:

a) доставчикът няма сведения за незаконна дейност или информация, а във връзка с искове за щети, не е запознат с факти или обстоятелства, от които да е видна незаконната дейност или информация; или

б) доставчикът, при получаването на такива сведения или запознаването с такива факти, действа експедитивно за отстраняването или блокирането на достъпа до информацията.

Комисията е установила, че разпоредбата се прилага по различен начин и по различен начин се интерпретира  запознаване   или експедитивно. В някои случаи незаконното съдържание стои дълго в мрежата, в други достъпът до съмнително съдържание се прекратява  веднага поради страха от евентуална отговорност.

ЕК издаде съобщение и работен документ  по темата, но сега се обръща за повече информация към страните.

В този контекст представлява интерес съобщение от  Google,  че сега за една седмица компанията получава повече искания за реакция срещу нарушения специално на авторското право, отколкото за цялата 2009 г.  Google  публикува информация за исканията (‘Transparency Report’).   Microsoft   води по брой на исканията.  Възможно обяснение за този факт е, че Microsoft има  технологична възможност да следu продуктите си и да установявя /доказва  нарушенията. По делото GEMA германският съд е казал, че  иска всяко отделно URL при претендирано нарушение.

Поредното  съдебно решение за отговорността онлайн, което заслужава отбелязване, е Payam Tamiz v Google Inc. & Google UK Limited  [2012] EWHC 449 (QB).  Търси се отговорност за клевета онлайн.

Съдът е преценил, че  Google не е отговорен за постинги и коментари в  Blogger  и  няма статус на издател.  Едно лице няма статус на издател, ако само участва като оператор  или доставчик на достъп до комуникационна система, с помощта на която се разпространяват  определени твърдения или се предоставя достъп до тях, ако лицето няма ефективни възможности за контрол над авторите.

 • Аргументите на Google:
  • Вlogger.com предоставя  платформа за свободен обмен на информация и идеи;
  • Цензурирането  е практически  невъзможно за Google, защото в Blogger публикуват над 250 000 думи в минута;
  • Цензурирането е недопустимо,  защото това би означавало да се упражнява редакторски контрол над съдържанието на материала;
  • Компанията е само  неутрален доставчик на услуги;
  • Компанията  няма как да знае дали коментарите  са  истинни или не  и  не може   да се очаква да разследва и да проверява  верността или неверността на твърденията, направени от блогърите;
  • Все едно  собственик на стената, върху която различни хора са избрали да пишат графити,  да е отговорен за съдържанието на тези графити (вж и решение Godfrey v Demon).

  Според съда реакцията на Google е разумна –  първо е изпратено само известие  до собственика на блога за жалбата на засегнатото лице,   след известно време е прекратен достъпът до блога.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s