IPv6

IPv6 формално е в сила от 6 юни 2012.  Още един switch-over на дневен ред.

Съществуващата интернет инфраструктура предстои да бъде модернизирана за преход към IPv6.  Забавянето на работата на интернет,  дължащо се на успеха на  глобалната мрежа да привлича все повече потребители,  оказва отрицателно въздействие върху икономическия растеж и би намалило възможностите за иновации в областта на новите онлайн услуги и приложения.  Потребителите няма да имат проблеми поради прехода, казва ЕК.

Съобщение на Европейската комисия.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s