Съд на ЕС: кратки репортажи

Австрийският регулатор   трябва  да   реши   спор между Австрийската обществена телевизия ORF и Sky Австрия, притежател на изключителните права за излъчване на някои мачове.

ORF има право на достъп, не  се налагат допълнителни разходи за  предоставянето на достъп, но Sky настоява за компенсация. Според  медийната директива  дори ако се предвиди  компенсация (може и да не се предвиди), тя не надхвърля преките допълнителни разходи за осигуряването на достъп.

Точно преди година регулаторът пита Съда на ЕС дали директивата, която ограничава компенсацията до преките допълнителни разходи за осигуряването на достъп до кратки репортажи, представлява   посегателство върху свободата на стопанска инициатива и правото на собственост на притежателите на изключителните права – права по Хартата (дело C-283/11 Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk (ORF).

Стана известно  заключението на Генералния адвокат.

Не.

Спорната разпоредба на Директивата не е в противоречие с Хартата на основните права. Всъщност с тази разпоредба законодателят на Съюза установява справедливо равновесие между правото на собственост и свободата на стопанска инициатива на притежателите на изключителни права за излъчване, от една страна, и свободата на осведомяване и медийния плурализъм, от друга. Нещо повече, с оглед на установяването на европейско пространство на мнения и информация ограничаването на компенсацията до преките допълнителни разходи за осигуряването на достъп е най-ефикасното средство за предотвратяване на разпространението на информация изолирано в отделните държави членки и в зависимост от икономическата значимост на съответната телевизия.

 

Tagged

2 thoughts on “Съд на ЕС: кратки репортажи

  1. Старата „Приказка без край“ (Premiere като предшественик на Sky vs ORF) все пак се доближава до финиша.

    Разочарованието за Sky ще е сравнимо с онова на Апис.

  2. nellyo says:

    Винаги е добре Генералният адвокат Бот да изясни на правоносителите какво е справедливо равновесие.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s