Медийни войни

Посланик Уорлик е цитиран да казва, че

въпреки че   това, което се случва днес в България,  наричат [медийна] война,  то всъщност е много здравословно.

Здравословно е кое?

Здравословно  е   

  •   да се  установи  истината за съзнателно  прикривана медийна собственост;
  •  да се разкрият  механизми на финансиране на необяснимо нарастваща (като брой медии; като източници на приходи по линия на държавата – информационни кампании, реклама, европейски програми) медийна империя; или пък механизми на финансиране чрез заобикаляне на законите или чрез престъпления;
  •   да бъдат посочени случаи на дезинформирация и манипулация  по значими въпроси заради корпоративен интерес или в услуга на политически сили, включително как търговска или политическа реклама се представя като журналистика.

Медийните войни още не са довели до този ефект. Някой ден може и да доведат.

Сега имаме друго –  медии за търговия с влияние, промоция и съсипване. Анонимните анкети на БХК сред колегията показват  за какво става дума.

„По мръкнало не бива да вървиш – до изгрев слънце трябва да си стигнал“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s