Цифрова Европа: България

Публикувани са заключения на Европейската комисия от анализа на постиженията по Програмата в областта на цифровите технологии.

  • Широколентов достъп до интернет е осигурен почти навсякъде в Европа. 95 % от европейците имат достъп по фиксирана широколентова линия.
  • Потребителите и предприятията бързо преминават към мобилна връзка. Използването на мобилен интернет се увеличи с 62 %, като броят на абонатите на мобилна широколентова връзка достигна 217 милиона.
  • 15 милиона европейци се свързаха за пръв път към интернет през 2011 г. и сега 68 % от европейците редовно се включват в него, а 170 милиона са в социални мрежи (от 500).
  • Най-голям растеж в  електронното управление е отбелязан в изпитващи финансови затруднения икономики, което е показателно за важната роля на електронното правителство за успеха на структурните реформи.

Резултатите

България:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s