Медийна директива: ЕК иска от Съда санкция за Полша

Европейската комисия се обръща към Съда на ЕС с искане да се наложи санкция на   Полша за неизпълнение на задължението за пълно прилагане  на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.

Полша не е въвела в националното законодателство разпоредби  на директивата, свързани с услуги по заявка. Това означава, че доставчиците на такива услуги не са задължени да защитават зрителите, особено децата, от скрита реклама  или от враждебна реч. Отсъства и изискване  за европейска квота при нелинейните услуги.

В съответствие с нови положения в договорите  (чл.260.3 ДФEС) Комисията предлага дневна глоба от 112 190,40 евро  от датата на евентуалното положително решение на Съда до датата, когато Полша уведоми Комисията, че  е  приложила директивата изцяло.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s