Медийното потребление 2012

В новия брой на сп. Политики има публикация за медийното потребление в България  от социолога Алексей Пампоров. Проучването от 2012, както и предходното от 2009, е осъществено от Институт Отворено общество.

Какво търсим, откъде се информираме?  Да започнем с  радиоаудиторията на  Хоризонт и Веселина по възраст:

Всяка политика  и  всеки закон  трябва да се основава на данни, и това проучване показва отлично защо.

 Целият брой 05/12 е посветен на общественото мнение за реформите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s