Медии и власт: ФМД с нови данни за 2012

Фондация Медийна демокрация изнесе анализи за състоянието на медиите в България, с участието на  Маркет линкс.

Media Index – наблюдение на медиите – графичен доклад, май 2012

Няма съмнение, че дневният ред на медиите е различен от дневния ред на обществото (вж протестите и отразяването им).

Но и повече:  показва се  емпирично, че и отношението на медиите към властта е различно/ не отразява  отношението на хората.  Пример: за министър-председателя  има 4 пъти повече позитивни публикации, отколкото негативни,   а  съотношението одобрение/неодобрение, установено от социологическите изследвания,   е 36/33.

Презентацията (отделните слайдове в по-малка степен) помага да се видят и тенденции:  някои медии   са по-гъвкави от други.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s