ЕП: резолюция за Европа 2020

В Официален вестник на ЕС:

резолюция на Европейския парламент относно стратегия Европа 2020.

Частта от резолюцията, която се отнася до инициативата  Програма за цифрови технологии за Европа:
21. Приветства амбициозното предложение относно  Програма за цифрови технологии за Европа. Призовава Комисията да ускори приемането на предложенията, свързани с единния пазар на цифровите технологии, като например електронна търговия, интелектуална собственост, доверие и сигурност онлайн, роуминг и електронно удостоверяване на автентичността ; призовава всички участници да превърнат в реалност първата политика в областта на радиочестотния спектър; подчертава необходимостта от развитие на свободното движение на съдържание и знания – т.нар  пета свобода;
22. Подчертава, че плурализмът и независимостта на медиите са стълб на европейската демокрация; настоятелно призовава Комисията да гарантира плурализма на медиите; счита, че защитата на личната сфера представлява основна ценност и призовава за адаптирането на Директивата за защита на данните към настоящата цифрова среда за да се гарантира, че всички граждани разполагат с контрол върху своите лични данни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s