Споразумението между САЩ и ЕС за данните на пътниците влезе в сила

Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците (PNR) на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати влезе в сила от 1 юли 2012.

Резервационни данни на пътниците означава записът, създаден от въздушен превозвач или негов оторизиран агент за всяко пътуване, резервирано от даден пътник или от негово име, и съхраняван в системите на въздушните превозвачи за резервации, за контрол при заминаване или в еквивалентни системи с подобни функции (в настоящото споразумение наричани съвместно „системи за резервации“).

В рамките на настоящото споразумение PNR данните се състоят от:

 

 1.  Код за идентифициране на записа с PNR данни
 2. Дата на резервация/издаване на билет
 3.  Дата(и) на планирано пътуване
 4.  Име(на)
 5. Налична информация от програмите за лоялност и за преимущества (напр. безплатни билети, ползване на по-висока категория услуга и др.)
 6.  Други имена в PNR данните, включително брой на пътниците в един запис с PNR данни
 7.  Цялата налична информация за контакт (включително информация за източника)
 8.  Цялата налична информация за плащането/фактурирането (с изключение на други данни за трансакцията, свързани с кредитна карта или сметка, както и такива, които нямат отношение към трансакцията във връзка с пътуването)
 9. График на пътуването за конкретен запис с PNR данни
 10.  Пътническа агенция/туроператор
 11. Информация за споделяне на кодове
 12.  Разделена информация
 13.  Статут на пътника по отношение на пътуването (включително потвърждения и регистрация за полета)
 14.  Билетна информация, включително номер на билета, еднопосочни билети и автоматична информация за цени на билети/тарифи
 15.  Цялата информация за багажа
 16.  Информация за мястото, включително номер на мястото
 17.  Общи бележки, включително информация за OSI, SSI и SSR
 18.  Всякаква събрана информация от системата за предварителни сведения за пътниците (Advance Passenger Information System – APIS)
 19.  Всички настъпили във времето промени в записа с PNR данни, посочени в точки от 1 до 18

Действа за срок от 7 години и засега не обвързва Дания, Обединеното кралство и  Ирландия.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s